انتخابات الکترونیک در دبستان احسان

انتخاب اعضای انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزی از ثبت نام کاندیداها تا تبلیغات و برگزاری انتخابات، بصورت تمام اکترونیک انجام شد.

مهیا کردن کودکان امروز برای زیست بوم دنیای جدید - جهانی که در آن هوش مصنوعی و رباتها جای انسان را در بسیاری از مشاغل امروزی اشغال می کنند - نقشه ی راه متناسبی می طلبد.

در همین راستا نوآموزان پیش دبستان و دانش آموزان دبستان احسان، دوره کودکان الکترونیک را طبق سرفصل های بنیاد بین المللی ICDL طی می کنند. برگزاری انتخابات الکترونیکی در دوره ابتدایی، یکی از راهبردهایی است که ضرورت فراگیری فناوری های نوین را در ذهن کودکان پرورش می دهد دانش آموزان می کوشند تا با بهره گیری از نرم افزارهای جدید و حتی با استفاده از ربات ها ضریب موفقیت شان را افزایش دهند.

چند سالی است که در دبستان احسان، ثبت نام، تبلیغات و رای گیری انتخابات شورای دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان در فضای مجازی و بصورت تمام الکترونیک برگزار می شود.

از دیگر دستاوردهای انتخابات امسال، می توان به سرعت و سهولت شمارش آراء، بررسی آسان سلامت انتخابات، صرفه جویی در مصرف کاغذ (paperless)، تمیزی دیوارها و صحن مدرسه نیز اشاره کرد.