باغچه گیاه شناسی پیش دبستان و دبستان احسان

با آغاز سال تحصیلی، بهره گیری از باغچه گیاهشناسی در تدریس تلفیقی و آموزش مهارتهای مرتبط، توام با شادی و جذابیت برای کودکان و آموزگاران با همکاری اولیای دانش آموزان، به جاذبه های مدرسه افزوده است و خاطرات شیرینی برای دانش آموزان به یادگار می گذارد.

در این سال تحصیلی، علاوه بر درختی که هر دانش آموز برای خود در این باغچه کاشته بود سه متر مربع زمین پای درخت خود را به کاشت گیاهان جدیدی اختصاص می دهد و این امر به تنوع گیاهی این باغچه آموزشی می افزاید.

اولین کار امسال جمع آوری جمع آوری علف های هرز و آماده کردن زمین بود که البته نیروهای کمکی هم داشتیم.

گام دوم: جمع آوری محصولات نخل ها بود.

گام سوم تقسیم زمینها بین دانش آموزان و کاشت نهال جدید که امسال درخت هایی از قبیل حنا، قهوه و ... اضافه شده است.

فعالیت های کلاسی آموزگاران نیز به خبر افزوده می شوند.