راه یابی تیم سیمرغ بلورین دبستان احسان به مسابقات فناوری های دیجیتال 2020 رومانی

تیم سیمرغ بلورین دبستان احسان که در جشنواره ملی ابن سینادر دانشگاه تهران شرکت نموده بودند با کسب رتبه ی شایسته ی تقدیر به مسابقات فناوری های دیجیتال 2020 رومانی راه یافتند.

دانش آموزان دبستان احسان با پروژه " سیستم عامل اختصاصی مدارس " شرکت کرده بودند.

لازم به ذکر است این دستاورد، حاصل برگزاری دوره کودکان الکترونیک در پیش دبستان و دبستان احسان است. این دوره زیر نظر بنیاد بین المللی ICDL ایران، از پیش دبستان، آغاز و تا پایه ششم دبستان ادامه می یابد.

پیش دبستان و دبستان احسان، نماینده ی بنیاد ICDL ایران در لارستان است.