اعضای انجمن تربیت بدنی و زیستی

    سیدطارق موسوی
تصویر      
نام و نام خانوادگی یعقوب شفیعی علیرضا باقری صالح میری خوری محمد صادقی    
تصویر
نام و نام خانوادگی برهان قاسمی سعید احمدی عبدالرحیم افخمی ادریس بازیار سهیل عبدالله زاده مسلم نواب زاده

 

برنامه های شورای دانش آموزی دبستان احسان در ساحت تربیت زیستی و بدنی

ردیف حوزه فعالیت ها برنامه های اجرایی
1 حوزه تربیت بدنی
 1. الف) تشکیل کانون های ورزشی درون مدرسه ای
 2. ب) شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی
 3. ج) برگزاری مسابقات و المپیاد درون مدرسه ای
 4. د) برگزاری ورزش صبحگاهی
 5. هـ) مدیریت زنگ های تفریح با بهره گیری از حیاط پویا
 6. و) افزایش سواد حرکتی دانش آموزان (درست راه رفتن، نشستن و دویدن)
 7. ز) تهیه وسایل ورزشی و نصب تابلوی تجهیزات ورزشی و به روزرسانی و نظارت بر استفاده ی صحیح از وسایل سالن ورزش و حیاط مدرسه
2

حوزه تغذیه

 1. الف) برنامه ریزی و نظارت بر اجرای زنگ تغذیه
 2. ب) تهیه و نصب پوستر پیام های تغذیه در تابلو اعلانات و سایت مدرسه
 3. ج) تهیه گزارش هفتگی از افدامات انجام گرفته وانتشار آن در سایت مدرسه
3 حوزه سلامت و بهداشت
 1. الف)انتخاب اعضای انجمن سفیران  سلامت و پیگیری اهداف و برنامه ها
 2. ب) تعیین همیاران بهداشت
 3. ج) تهیه کارت شناسایی و کاور مخصوص سفیران سلامت و همیاران بهداشت
 4. د) تشکیل گروه سرود سفیران سلامت
4 حوزه محیط زیست
 1. الف) معرفی گیاهان باغچه گیاه شناسی مدرسه احسان به دانش آموزان
 2. ب) آموزش و نظارت بر مراحل کاشت ، داشت و برداشت گیاهان در باغچه گیاهشناسی مدرسه احسان
 3. ج) تدوین ویژه نامه باغچه گیاهشناسی با همکاری آموزگاران و دانش آموزان و انتشار آن
 4. د)برگزاری مراسم هفته درختکاری ، روز طبیعت ، هوای پاک و ...